Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018

Δύο μικρές μεταφράσεις

Ellen Warmond

Het egocentrisch heelal


Zeggen wij woorden, gedichten.
bedoelen wij: mensen, gezichten.
Wij spreken
een dubbelel taal:
iedereen, allemaal,
eeuwigheid, overal,
betekenen: jij en ik,
ademval,
ogenblik.

Το εγωκεντρικό σύμπαν

Εκφέρουμε λέξεις, ποιήματα.
εννοούμε: ανθρώπους, πρόσωπα.
Μιλάμε
μια γλώσσα διπλή:
ο καθένας, όλοι,
αιωνιότητα, παντού,
θα πουν: εσύ κι εγώ,
ανάσα,
στιγμή.De regen en wij


De regen en wij —
we zeggen elkaar alles
we spreken geen woord.


Η βροχή κι εμείς.

Η βροχή κι εμείς —
τα λέμε μεταξύ μας όλα
δε βγάζουμε ούτε λέξη.